© 2017 by BeInspiredBy / ICRT Sverige

 • Twitter ICRT Sverige

HELLO

FRIENDS!

Bättre platser för människor att leva i, och bättre platser för människor att besöka.

Häng på och joina International Centre for Responsible Tourism (ICRT) Sveriges nätverk!

Responsible

Tourism

Ansvarsfull

Turism

 

Ansvarsfull turism handlar om att skapa meningsfulla upplevelser för resenärer genom att ansluta dem till den lokala kulturen och den naturliga skönheten i samhällen runt om i världen.

Det handlar också om att säkerställa att de samhällen som är resenärernas värd kan dra nytta av turism – genom att bygga upp kompetens, skapa arbetstillfällen och möjligheter – och att skydda lokal- naturlig och kulturell integritet, samt djur och natur för vidare generationer. 

Kapstadsdeklarationen (2002) definierar ansvarsfull turism som – att göra bättre platser för människor att leva i och bättre platser att besöka.  Mer specifikt; Ansvarsfull Turism:

 • Minimerar negativa miljömässiga, sociala och kulturella konsekvenser.
   

 • Genererar större ekonomiska fördelar för lokalbefolkningen och förbättrar välbefinnande värdsamhällen, genom att förbättra arbetsförhållanden och tillgång till industrin.
   

 • Involvera lokala människor i beslut som påverkar deras liv och möjligheter i livet; 
   

 • Skapa positiv utveckling för bevarande av natur- kulturarv och underhåll av världens mångfald.
   

 • Skapa entusiastiska upplevelser för turister genom mer meningsfulla kontakter med lokalbefolkningen och som ger en större förståelse för lokala kulturella och miljömässiga frågor;
   

 • Skapar förutsättningar och tillträde för rörelsehindrade personer
   

 • Är kulturellt ansvarsfull och alstrar respekt mellan turister och värdar.

 

Grund

Mål

• att dela information och kunskap om aktuella frågor i ansvarsfull turism

• att uppmuntra och underlätta utbyte av kunskap och erfarenhet inom ansvarsfull turisms akademiker och utövare


• att köra RT relaterade konferenser och workshops tillsammans med olika intressenter 


• bedriva forskning om bruket av RT och skapa kunskap om effekterna av RT strategier och att avgöra vilka metoder som är mest framgångsrika i att uppnå målen för RT 


• att tillhandahålla utbildning på RT på Bachelor och Master nivå, både självständigt och i samarbete med navet ICRT

se ICRT Sverige stadgar här

 

RT HISTORIA

Sveriges ICRT etablerades 2018 som en Affiliate-Center för hub ICRT. 


Nätverket välkomnar alla som är intresserad av ansvarsfull turism (RT) 

 

Det internationella nätverket av ICTRs delar ett gemensamt åtagande; att till 2002 Kapstadsdeklarationen i ansvarsfull turism inom destinationerna arbeta solidariskt och tillsammans för att nå uppsatta mål.

 

Navet ICRT ligger i Storbritannien och leds av Harold Goodwin, chef för forskning och internationella partnerskap, Hub ICRT. 


För närvarande finns det 12 nationella Affiliate centra runt om i världen, exempelvis i Kanada, Australien och Sydafrika.

 

Läs mer om navet ICTR 

HÅLL

KONTAKTEN

KONTAKTA OSS
 
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now